Các chứng chỉ

CÔNG TY APS KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CBCNV

Với mục đích quan tâm đến sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn cho CBCNV, trong tháng 3 năm 2023, Công ty TNHH APS đã ký hợp đồng với  Công ty TNHH Huấn luyện An toàn và Kiểm định thiết bị Việt Nam để “Huấn luyện an toàn lao động và kiểm định bình chứa khí nén, pa lăng tải trọng, đo điện trở chống sét nhà xưởng”; ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật để “ khám sức khoẻ cho người lao động”. Đây là những hoạt động diễn ra định kỳ hằng năm, 100% CBCNV của công ty tham gia học tập và thăm khám.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi huấn luyện và khám sức khoẻ:

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ