Các chứng chỉ

CÔNG TY TNHH APS ĐÀO TẠO NỘI BỘ VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nhằm nâng cao kiến thức an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc và nơi ở của người lao động, chiều ngày 28/6/2023, Công ty TNHH APS đã tổ chức buổi đào tạo nội bộ về phòng cháy chữa cháy.
100% cán bộ công nhân viên công ty tham gia dưới sự đào tạo hướng dẫn của Trưởng phòng Nhân sự và Trưởng phòng QC. Nội dung đào tạo bao gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết: cán bộ công nhân viên được nâng cao kiến thức về cháy nổ, nguyên nhân và hành động khi có cháy nổ xảy ra. Phần thực hành: sau khi cán bộ hướng dẫn về cách nhận biết, phân loại và và cách thức sử dụng bình chữa cháy thì cán bộ công nhân viên được lần lượt thực hành sử dụng bình để chữa đám cháy giả định.
Một số hình ảnh của buổi đào tạo nội bộ:

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ