Các chứng chỉ

CÔNG TY TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBNV

Nhằm phát huy văn hoá và tinh thần đoàn kết trong tập thể, Công ty đã tổ chức sinh nhật cho CBNV có ngày sinh trong tháng 6+7.

Đây là hoạt động thường xuyên của công ty với mong muốn chia sẻ niềm vui với CBNV, từ đó gắn kết CBNV với tổ chức.

Chúc CBNV có sinh nhật tháng 6+7 có thật nhiều sức khoẻ, luôn trẻ trung, nhiệt huyết, và đạt hiệu quả cao trong công việc!

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ