Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Can 1L

Mã sản phẩm: C0363

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 87gram

Thể tích: 1L

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ