Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Can 2L

Mã sản phẩm: C0021
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 72gr
Thể tích: 2L

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ