Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 10ml không Logo LD

Mã sản phẩm : C0092 / Nắp : N0006

Dung tích : 10ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng : 3.38gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ