Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 115 ml nắp đỏ

Thể tích: 115ml

Loại  nhựa : chai HDPE, nắp PP

Trọng lượng: 18.6gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ