Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Tân Thịnh 150ml

Mã sản phẩm : C0043 / N0026

Dung tích : 150ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 23gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ