Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 180 ml không logo

Thể tích: 180 ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 12gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ