Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 180ml màng seal

Mã sản phẩm : C0127

Dung tích : 180ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 11.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ