Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 1L Hà Tây

Mã sản phẩm : C0170 / N0124

Dung tích : 1L

Loại nhựa : HDPE

Trọng Lượng : 77gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ