Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 500ml

Mã sản phẩm:

Dung tích: 500ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 39.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ