Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Revolu 50ml

Mã sản phẩm : C0118

Dung tích : 50ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 12gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ