Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 60ml Hoa Linh

Thể tích: 60ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 9.2gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ