Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Ba Vì 900ml

Mã sản phẩm : C132 / Nắp : N0069

 

Dung tích : 900ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 37.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ