Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Cà Gai Leo 150 ml

Dung tích:150 ml Loại nhựa: HDPE Trọng lượng: 17.5 gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ