Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 100ml

Mã SP: C0465

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng:

Thể tích: 100ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ