Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 100ml

Mã sản phẩm:C0345

Dung tích: 100ml
Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 13.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ