Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 120ml

Mã sản phẩm: C0446
Loại nhựa :HDPE
Trọng lượng: 19.5gr
Thể tích: 120ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ