Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 150ml

Mã sản phẩm: C0296
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 23gr
Thể tích: 150ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ