Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 190ml

Mã sản phẩm: C0379

Loại nhựa: HDPE
Thể tích: 190ml
Trọng lượng: 21 gram

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ