Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 200ml

Mã sản phẩm: C0134
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 21.5gr
Thể tích: 200ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ