Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 200ml

mã sản phẩm: C0338-C0283-C0300-C0301

Loại nhựa: HDPE

Thể tích: 200ml

Trọng lượng: 32gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ