Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 240ml

Mã sản phẩm: C0362

Loại nhựa: LDPE

Thể tích: 200ml

Trọng lượng: 23.5

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ