Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 250-500ml

Mã SP: C0403-C0404

Loại nhựa : HDPE

Thể tích: 250-500ml

Trọng lượng: 30.5-43gr

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ