Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 250ml

Mã sản phẩm: C0305-C0198-C0220-C0281

Loại nhựa: HDPE

Thể tích: 250ml

Trọng lượng: 32gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ