Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 250ml

Mã sản phẩm: C0328-C0329
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 25gr
Thể tích: 250ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ