Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 250ml

Mã sản phẩm: C0028

Dung tích: 250ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 32gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ