Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 300ml

Mã sản phẩm: C0232
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 22gr
Thể tích: 300ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ