Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Fivevet 30ml

Mã sản phẩm: C0341

Dung tích :30ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng: 5.3gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ