Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 350ml

Mã sản phẩm: C0337-C0298-C0299-C0293

Loại nhựa: HDPE

Thể tích: 350ml

Trọng lượng: 48gr

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ