Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 500ml

Mã sản phẩm: C0371

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 50gram

Thể tích: 500ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ