Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 50ml

Mã sản phẩm:-
Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng:-
Thể tích: 50ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ