Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 50ml

Mã sản phẩm:

Dung tích: 50ml
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 9gr

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ