Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch 600ml

Mã Sp: C0367

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 56gram

Thể tích: 600ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ