Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Ba con bướm 100ml

Mã sản phẩm: C0161

Dung tích: 100ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 15.5gr

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ