Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Dung dịch vệ sinh

Mã sản phẩm: C0174

Dung tích: ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: gr

Kích thước: mm

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ