Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai dung dịch vuông 500ml

Mã sản phẩm: –
Loại nhưa: HDPE
Trọng lượng: 80gr
Thể tích: 500ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ