Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai đựng nước tắm

Mã sản phẩm:

Dung tích: ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: gr

Kích thước: mm

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ