Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 1L tròn

Mã sản phẩm: C0129

Dung tích: 1000ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng:106g

Kích thước  :–

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ