Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai đựng Vaccine 20ml LDPE

Mã sản phẩm: C0137

Dung tích: 20ml

Loại nhựa: LDPE

Trọng lượng: 5.8gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ