Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai đựng thuốc viên 25ml

Mã sản phẩm: C0029

Dung tích: 25ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 6.5gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ