Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Avac 40ml

Mã sản phẩm : C0136

Dung tích : 40ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng :7.3gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ