Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Farina 200ml

Thể tích: 200ml Loại nhựa: HDPE Trọng lượng: 23 gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ