Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc viên Nhãn chống giả

Mã sản phẩm: C0148

Dung tích: 110ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 14.0gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ