Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Hải Long 300ml

Mã sản phẩm : C0111

Dung tích : 300ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 32gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ