Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Hamomax 110ml

Mã sản phẩm : C0113 / Nắp : N0104

Dung tích : 110ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 14.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ