Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai hình bầu 200ml

Thể tích: 200ml

Loại nhựa :HDPE

Trọng lượng:-

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ