Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Hoa hồng Pháp 100ml

Mã sản phẩm : C0123 / Nắp : N0001

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 16.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ