Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai lăn 100ml

Mã sản phẩm:C0355

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 22.5gram

Thể tích: 100ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ